Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Akty Prawne
Pomoc społeczna

PDFUstawa z dn. 12.03.2004r. o pomocy społecznej.pdf
PDFUchwała Nr 221 Rady Ministrów z 10.12.2013r. ws. Pomocy panstwa w zakresie dozywiania na lata 2014-2020.pdf
PDFUchwała Nr XX-271-04 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dn. 29.12.2004r. ws. odpłatności za UO i UOS.pdf
 

Akty Prawne
Krapkowicka Karta Rodziny


PDFUchwała XXIII.387.2013 w sprawie wprowadzenia Programu p.n. Krapkowicka Rodzina Wielodzietna.pdf
PDFZarzadzenie Burmistrza Krapkowic nr 28 z 2014r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 683 z 2013r.pdf
PDFZarządzenie Nr 683-2013 z 19.12.2013 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania, wydawania i korzystania z KKR.pdf


Akty Prawne
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

PDFRozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.12.2014r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny.pdf
PDFRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22.12.2014r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin.pdf
PDFUstawa z dnia 5 grudnia 2014 o Karcie Dużej Rodziny.pdf


Akty Prawne
Opolska Karta Rodziny i Seniora


PDFRegulamin Opolskiej Karty Rodziny i Seniora.pdf
PDFUchwała Zarządu Województwa Opolskiego Nr 193 z 2015r..pdf


Akty Prawne
Programy

PDFUchwała Nr XIV-175-2016-Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.pdf
PDFUchwała Nr XIV-176-2016-Program Przeciwdziałania Narkomanii.pdf
PDFUchwała Nr XIV-178-2016-Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych.pdf

PDFUchwała nr V.32.2015 ws. przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.pdf
PDFUchwała nr V.33.2015 ws. przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy i ochrony ofiar przemocy.pdf
PDFUchwała nr V.34.2015 ws. przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.pdf


Akty Prawne
Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej

PDFUchwała XXI.334.2013 ws. przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015.pdf