Przejdź do treści strony
Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach Biuletyn Informacji Publicznej


Sprawozdania z realizacji gminnych programów alkoholowych, przeciwdziałania przemocy i narkomanii

PDF2019 Sprawozdanie z realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Krapkowice.pdf
PDF2019 Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Krapkowice.pdf
PDF2019 Sprawozdanie z realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy i ochrony ofiar w rodzinie.pdf

PDF2018 Sprawozdanie z realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Krapkowice.pdf
PDF2018 Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Krapkowice.pdf
PDF2018 Sprawozdanie z realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy i ochrony ofiar w rodzinie.pdf

PDF2017 Sprawozdanie z realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Krapkowice.pdf
PDF2017 Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Krapkowice.pdf
PDF2017 Sprawozdanie z realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy i ochrony ofiar w rodzinie.pdf

PDF2016 Sprawozdanie z realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Krapkowice.pdf
PDF2016 Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Krapkowice.pdf
PDF2016 Sprawozdanie z realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy i ochrony ofiar w rodzinie.pdf

PDF2015 Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Krapkowice.pdf
PDF2015 Sprawozdanie z realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Krapkowice.pdf
PDF2015 Sprawozdanie z realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy i ochrony ofiar w rodzinie.pdf

PDF2014 Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Krapkowice.pdf
PDF2014 Sprawozdanie z realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Krapkowice.pdf
PDF2014 Sprawozdanie z realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy i ochrony ofiar w rodzinie.pdf

PDF2013 Sprawozdanie z realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.pdf
PDF2013 Sprawozdanie z realizacji gminnego programu alkoholowo oraz przeciwdziałania narkomanii.pdf
PDF2013 Sprawozdanie z realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy i ochrony ofiar w rodzinie.pdf

PDF2012 Sprawozdanie z realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.pdf
PDF2012 Sprawozdanie z realizacji gminnego programu alkoholowo oraz przeciwdziałania narkomanii.pdf
PDF2012 Sprawozdanie z realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy i ochrony ofiar w rodzinie.pdf


Sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach

PDFSprawozdanie z rocznej działalności 2018 OPS Krapkowice.pdf
PDFSprawozdanie z rocznej działalności 2017 OPS Krapkowice.pdf
PDFSprawozdanie z rocznej działalności 2016 OPS Krapkowice.pdf
PDFSprawozdanie z rocznej działalności 2015 OPS Krapkowice.pdf
PDFSprawozdanie z rocznej działalności 2014 OPS Krapkowice.pdf
PDFSprawozdanie z rocznej działalności 2013 OPS Krapkowice.pdf
PDFSprawozdanie z rocznej działalności 2012 OPS Krapkowice.pdf
PDFSprawozdanie z rocznej działalności 2011 OPS Krapkowice.pdf
PDFSprawozdanie z rocznej działalności 2010 OPS Krapkowice.pdf


Sprawozdanie  z programu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej

PDF2019 Sprawozdanie z programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.pdf
PDF2018 Sprawozdanie z programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.pdf
PDF2017 Sprawozdanie z programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.pdf
PDF2016 Sprawozdanie z programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.pdf
PDF2015 Sprawozdanie z programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.pdf
PDF2014 Sprawozdanie z programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.pdf
PDF2013 Sprawozdanie z programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.pdf


Sprawozdania finansowe

PDF2018 Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego.pdf
PDF2018 Informacja dodatkowa z 29.03.2019.pdf
PDF2018 Rachunek zysków i strat jednostki.pdf
PDF2018 Specyfikacja do bilansu.pdf
PDF2018 Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf


PDFBILANS OPS na dzień 31.12.2019r.pdf
PDFInformacja dodatkowa do bilansu+załączniki (2019).pdf
PDFRZiS OPS 2019.pdf
PDFRZiS OPS 2019 wzajemne wyłączenia.pdf
PDFZestawienie zmian w funduszu OPS (2019).pdf

 

Metryczka
 • opublikowano:
  21-10-2014 10:47
  przez: Daniel Tkocz
 • zmodyfikowano:
  25-06-2020 14:31
  przez: Daniel Tkocz
 • podmiot udostępniający:
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach
  odwiedzin: 3727
Dane adresowe:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach
47-303 Krapkowice
ul. Damrota 2
NIP: 756-11-04-597
REGON: 004502603

Dane kontaktowe:

tel.: 77 44 47 600
fax: 77 44 47 613
e-mail: ops@krapkowice.pl
strona www: ops.krapkowice.pl